Cơ sở dữ liệu về thủ tục hành chính là hệ thống thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản pháp luật quy định về thủ tục hành chính liên quan đến cá nhân và tổ chức được thiết lập trên cơ sở các Quyết định công bố thủ tục hành chính hoặc thủ tục giải quyết công việc của bộ. Mục tiêu chính của cơ sở dữ liệu nhằm cung cấp một địa điểm duy nhất để người sử dụng có thể tìm kiếm các thủ tục hành chính quan tâm. Cơ sở dữ liệu sẽ tăng cường khả năng tiếp cận thông tin về các quy định, tăng tính minh bạch của hệ thống thể chế và thiết lập một cơ sở lịch sử về hệ thống thủ tục hành chính.

TRA CỨU TRẠNG THÁI HỒ SƠ
* Tra cứu hồ sơ có hiệu lực sau 24h tiếp nhận
Số biên nhận* :
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Vũ Thị Thu Hương - Cán bộ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến
Điện thoại: 0973695223
Lê Sĩ Tiến - Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 02193875040
Phạm Ngọc Duy - Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoai: 0987024636